Ondernemerschap is mensenwerk, cijfers zijn maar cijfers


Samen met de ondernemer zorgen wij dat alles goed geregeld is.
Wij ondersteunen, denken mee en helpen bij het nemen van de beste beslissingen.
Ook zorgen we er met elkaar voor dat u als zzp’er met een eenmanszaak of mkb-ondernemer
binnen de geldende wet- en regelgeving zo weinig mogelijk belastingen betaalt.


Adviseur MKB

Adviesbureau voor mkb-advies op maat. Van businessplan tot subsidie en van bedrijfsovername tot investeringsplannen. Wij staan naast u als sparringpartner en financieel adviseur met een net iets andere blik op de zaak.
Administratie & salarisadministratie

Wij verzorgen desgewenst uw totale bedrijfsadministratie: uw boekhouding, fiscale aangiften en salarisadministratie. Bij de loonadministratie werken wij samen met onze gerenommeerde en gespecialiseerde partner PPS Salarisadministraties & Adviezen in Winschoten.
Fiscaal advies

Als belastingadviseur kennen wij de werkwijze van de Belastingdienst en de fiscale wet- en regelgeving van haver tot gort. U krijgt gedegen belastingadvies, waardoor er geen cent te veel aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting op uw belastingaangifte staat. Zo krijgt u nooit problemen met de fiscus.
Periodecijfers

Periodecijfers, in overleg in de vorm van maandcijfers of kwartaalcijfers, voorzien wij altijd van een persoonlijk gesprek. Hoe staan zij in verhouding tot de begroting of exploitatiebegroting? En waar zitten eventuele aandachtspunten?
Jaarrekeningen

Vuistdikke rapporten? Daar hebt u niks aan, de fiscus niet en wij ook niet. Daarom krijgt u - van ons een zo helder, bondig en begrijpelijk mogelijke jaarrekening, dat altijd aan alle wet- en regelgeving voldoet.
Investeringsplan

Fiscaal en financieel advies op maat als u investeringsplannen hebt. Is het wel of niet verstandig om te investeren. En zo ja, is het belastingtechnisch en financieel gezien aantrekkelijk om dat nu te doen? Gaat u investeren, dan komen wij samen tot een doortimmerd investeringsplan.
Belastingaangifte

Voor zzp’ers en veel mkb-ondernemers zijn zakelijk en privé fiscaal gezien nauw met elkaar verweven. Daarom verzorgen wij voor ondernemers ook de privé belastingaangifte. Ook verzorgen wij belastingaangiften voor particulieren.
Ondernemingsplan

Bent u starter of hebt u ingrijpende uitbreidingsplannen? Dan hebt u voor banken en andere financiële instellingen een doortimmerd ondernemingsplan, bedrijfsplan of businessplan nodig. Wij kennen de eisen en wensen en helpen u, zodat u goed voorbereid in bespreking gaat.
Subsidiemogelijkheden

Voor veel investeringen, innovaties en ontwikkelingen bestaan subsidiemogelijkheden. Tijdig aanvragen is daarbij van groot belang. Wij kennen de regelingen en voorwaarden. Daarbij denken wij proactief mee door mogelijkheden die wij voor u signaleren door te geven. En door subsidieaanvragen in te dienen die aan alle vereisten voldoen.
Interimwerk

Uw externe specialist tijdelijk intern. Wij werken gedurende kortere of langere tijd parttime bij u op de werkvloer, bijvoorbeeld om financiële plannen te maken, te ondersteunen bij uw boekhouding of belastingaangifte.
Financieringsaanvraag

Wij kennen de eisen die banken en andere geldverstrekkers stellen aan financieringen en leningen. Met die kennis zorgen wij ervoor dat uw financieringsaanvraag voldoet aan alle richtlijnen.
Financiële prognoses

Wij maken uw financiële prognose voor de korte en middellange termijn. Met uw liquiditeitsprognose weet u of uw cashflow voldoende is en welke schommelingen u kunt verwachten.